Kliknij aby przeczytać

pobrane 1.jpg

 

1471592
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
171
233
1618
889070
4064
8914
1471592

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-15 16:37

.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 na  VI Niedzielę Wielkanocną 

 

  

1.    Dzisiaj  VI  Niedziela Wielkanocna,

2.    Dzisiaj w Obrzycach, o godz. 16.00,  odbędzie się potkanie z rodzicami dzieci kl. III       w ramach przygotowania do I Komunii św.

3.    Trwa  miesiąc poświęcony NMP i Nabożeństwa Majowe;                                                   w Obrzycach w soboty i niedziele o godz. 17.30; w pozostałe dni tygodnia po Mszy św. o godz. 17.00;  w Bobowicku także o godz. 17.30;   w Żółwinie o godz. 19.00; zapraszamy do udziału w tych spotkaniach, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej,  wypraszać u Tronu Boga potrzebne dary, także ustania pandemii; także  zapraszamy dzieci i młodzież;

4.    W poniedziałek, wtorek i środę modlitw o urodzaje i błogosławieństwo  w pracy na roli – tzw. Dni Krzyżowe;

5.    W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego;

6.    W piątek, 14 maja, święto Macieja Apostoła;

7.    W czwartek, 13 maja, kolejna rocznica objawień w Fatimie, zapraszamy do udziału w modlitwie każdego  dnia, szczególnie w rocznicę Objawień;

8.    Grupa Magnificat zaprasza na jutrzejszą Mszę św. o godz. 17.00  oraz adorację Najświętszego Sakramentu, która będzie po liturgii Mszy św. i nabożeństwie majowym;

9.    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom nowego tygodnia: dzisiejszym Karolinom, Grzegorzom, Katarzynom, oraz Janom, Władysławom, Franciszkom, Mariom, Robertom, Maciejom, Justynom, Michałom, Zofiom, składamy serdeczne życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz  opieki  Matki Bożej i  świętych Patronów; wszystkim drogim  Parafianom  wiele dobra  i zdrowia na kolejne  dni nowego tygodnia;

10. Za złożone ofiary przeznaczone na potrzeby Kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać;

           na potrzeby  inwestycji w Parafii  zebrano przed tygodniem 1105zł. Również  serdeczne   

           Bóg zapłać;

  

           W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej:

1.    Śp. Czesława Biernackiego – z Bobowicka, zmarł 3 maja, w  wieku 97 lat;

2.    Śp. Helenę  Załucką, z  Żółwina,  zmarła 4 maja, w wieku 67 lat;  

 

W związku z wprowadzonymi od wczoraj nowymi  obostrzeniami, w  dalszym ciągu prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do zaleceń sanitarnych, niech te maseczki i dezynfekcja rąk chronią nas przed tymi zagrożeniami; 

 

 Bobowicko,   09  maja   2021 r.                                                                                         Ks. Andrzej Kugielski

 

             

                               Chrystus Pan prawdziwie Zmartwychwstał!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, Wam, drodzy Parafianie, by prawda o Zmartwychwstaniu Pana Stworzenia – Jezusa Chrystusa, nieustannie i prawdziwie przemieniała Wasze życie! By stale umacniała Waszą wiarę, dawała Wam nadzieję i owocowała miłością do siebie i drugiego człowieka!

Niech Zmartwychwstały Pan okaże światu, naszej Ojczyźnie i nam samym swoje nieskończone miłosierdzie! Nieustannie prośmy dalej  w modlitwach, w naszych rodzinach - o łaskę ustania epidemii!

 Drodzy Parafianie - Jesteśmy obowiązani dbać i strzec życia innych i własnego – Waszego również!

Składając życzenia wielkanocne, jednocześnie dziękujemy Wam wszystkim, którzy w tym czasie Świętego Triduum Paschalnego uczestniczyliście w Liturgiach, dziękujemy za złożone ofiary na kwiaty do Bożego Grobu,  za przygotowanie świątyń i za każdy gest życzliwości i pomocy.

 Prosimy, byście tegoroczne „święta życia”, spędzili w domach w atmosferze miłości i Wiary, która zwycięża świat.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
hojnie udziela Wam swojego błogosławieństwa!

                                                                

                                                            Z darem modlitwy

             Wasi Duszpasterze:   ks. Andrzej Kugielski   i   ks. Tomasz Janczewski

 

Wielkanoc 2021  

 

 

 

 

 

 NAJŚWIĘTSZE SERCE  JEZUSA ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!!! 

 

 Siła mediów i udział we  Mszy świętej.

 

         Media mają moc uwodzenia. Determinowania, wywierania psychologicznej presji i niebezpiecznego werbowania. Młodzi są łatwym łupem. Mając przed sobą chaotyczną różnorodność przesuwających się przed  nimi obrazów, często okazują się bezbronni. Sądzą, że z łatwością osiągają jaką wolność. W rzeczywistości są zniewoleni, uzależnieni i pogubieni, niezdolni do stawiania sobie zasadniczych pytań życiowych. Brak im mądrości, rozeznania, doświadczenia i wychowania, żeby dojrzale stawić czoło temu wszystkiemu, co proponują im media. Są narażeni na niekończący się strumień informacji, które wdzierają się brutalnie w ich dziewiczą niewinność.

         Telewizja, Internet i wiele innych technologii komunikacji zawłaszczają także czas przeznaczony dla Boga.

Na Watykanie, media i stacje telewizyjne opanowały celebracje eucharystyczne papieża. Ceremonie są traktowane jak widowiska. Jesteśmy świadkami procesu nieprawdopodobnej desakralizacji. Zdaję sobie sprawę, że ludzie chorzy i w podeszłym wieku, patrząc na ekran, mogą w ten sposób karmić swoją wiarę.

Oglądając program telewizyjny, nie można jednak znaleźć Boga. Bóg jest rzeczywistą obecnością  ukrytą w tabernakulum. Obraz nigdy nie zastąpi osobistego spotkania. Aby sprawić wzrost jakiejś duszy, Ojciec nie potrzebuje pozornego pośrednika. Łudzimy się udając, że wierzymy, iż spotkaliśmy Boga

i wzięliśmy udział w Ofierze Eucharystycznej, oglądając program telewizyjny.

Nikt nie może twierdzić, że uczestniczył w pogrzebie swojej matki, oglądając film nakręcony na jej Mszy pogrzebowej.

Podporządkowanie naszych relacji z Bogiem za pośrednictwem techniki oznaczałoby wynaturzenie tych relacji.

Żadnej prawdziwie zażyłej i osobistej więzi nie można zbudować za pośrednictwem maszyny. Żadna maszyna, żadna technologia, żaden robot nie zastąpi człowieka w jego więzi z Bogiem.

Media nie pozostają bez związku z utratą przez nas ducha modlitwy i kontemplacji. Kradną święty ogień. Życie naszej duszy nie ma dla nich żadnego znaczenia.

Wielki przeciwnikiem ciszy i milczenia są media.

Bez ciszy nawet rozum nie może się rozwijać.

Uważam, że chrześcijanie powinni podczas Wielkiego Postu wprowadzić wielki post od mediów. Powinni dać przykład całkowite  wstrzemięźliwości od ekranu przez czterdzieści dni.

Taka praktyka przyniosłaby prawdziwe konsekwencje dla naszych relacji nie tylko z Bogiem, ale również między nami.  To naprawdę kwestia cywilizacyjna.

Czy jednak stać nas na to?

Do właściwego korzystania z mediów trzeba wielkiej pokory.

                                                                                                Kardynał Robert Sarah

 

 

 

Modlitwa na czas epidemii

 

            Panie Jezu, Zbawicielu świata,

            Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

                        zmiłuj się nad nami

            i wybaw nas od  wszelkiego zła!

         Prosimy Cię , abyś zdusił plagę tego wirusa,

               który się rozprzestrzenia,

              przywrócił zdrowie chorym,

                        zachował zdrowych,

        wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

            okaż nam Twoje miłosierdzie Ojcze

             i wybaw nas w swojej wielkiej Miłości.

       Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

                        Matki Twojej i naszej,

                  która wiernie trwa przy nas,

        a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

  Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna,

  Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

                               

                                                        

 DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

 

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

 

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

 

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

 

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

 

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

 

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

 

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

 

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

 

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

 

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

 

 

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens