Kliknij aby przeczytać

dsc_7989 copy.jpg

 

1378507
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
155
191
797566
191
7535
1378507

Your IP: 18.206.187.81
2020-06-02 04:41

.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 na   Niedziela  Zesłania Ducha Świętego

 

 

1.   Dzisiaj   Niedziela Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki;

         Dzisiejsza uroczystość jest także misyjnym Dniem Chorych, którego Patronką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

         Kończy się dzisiaj czas wielkanocny;

         Dzisiaj ostatnie nabożeństwo majowe do NMP; zapraszamy wszystkich Wiernych;

2. Przypominamy, że Msze  święte są sprawowane w naszych kościołach,  wg  stałego programu, od wczoraj  uczestniczyć może nieograniczona ilość  wiernych w kościołach;

    Przeżywajmy ten czas na modlitwie, aby wyprosić dar ustania Pandemii wirusowej;

3. Jutro rozpoczyna się miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa;

    Podobnie jak w maju zapraszamy na nabożeństwa do NSPJ o godz. 17,30;

4.  W nowym tygodniu Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca;

    W Bobowicku, w czwartek, 4 czerwca,  odwiedziny chorych od godz. 9.00 już według stałego     programu;

    Popołudniu o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo do NSPJ , Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa różańcowa;

    W piątek, 5 czerwca,  odwiedziny chorych w pozostałej części Parafii od godz. 9.00;

    Po południu, w kościele w Obrzycach, od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu,     nabożeństwo do NSPJ i Msza św.

    W sobotę, 6 czerwca, w Obrzycach o godz. 7.30 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca NMP.

    Zapraszamy do udziału w tych spotkaniach modlitewnych, szczególnie po tych trudnych     dniach ograniczeń;

5. Za tydzień Niedziela Trójcy Przenajświętszej; Pierwsza Niedziela miesiąca i zmiana tajemnic  Żywego Różańca;

6. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła a jednocześnie to Międzynarodowy Dzień   Dziecka;

    W czwartek, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana;

7. Trwajmy każdego dnia na modlitwie, szczególnie różańcowej, o  godz. 20,30;

8. Kancelaria parafialna czynna  tylko we wtorki od 18.00 – 19.00;

 

9. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom nowego tygodnia: Anielom, Kamilom, Mariom, Jakubom, Justynom, Konradom, Marcelinom, Piotrom, Leszkom, Waleriom, Dominikom, Norbertom, Paulinom, i wszystkim dzieciom,  składamy serdeczne życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz  opieki  Matki Bożej  i  świętych Patronów; wszystkim drogim  Parafianom  wiele dobra  i zdrowia  na nowy tydzień i  pierwsze  dni  czerwca;

 

Za złożone ofiary na potrzeby  Kościoła składam serdeczne Bóg zapłać; 

 

                    

Bobowicko,   31 maja   2020 r.                                                                     Ks. Andrzej Kugielski

 

 

Modlitwa na czas epidemii

 

            Panie Jezu, Zbawicielu świata,

            Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

                        zmiłuj się nad nami

            i wybaw nas od  wszelkiego zła!

         Prosimy Cię , abyś zdusił plagę tego wirusa,

               który się rozprzestrzenia,

              przywrócił zdrowie chorym,

                        zachował zdrowych,

        wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

            okaż nam Twoje miłosierdzie Ojcze

             i wybaw nas w swojej wielkiej Miłości.

       Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

                        Matki Twojej i naszej,

                  która wiernie trwa przy nas,

        a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

  Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna,

  Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

                               

                                                        

 DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

 

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

 

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

 

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

 

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

 

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

 

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

 

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

 

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

 

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

 

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

 

 

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens